Back
Next


         
Rýchly kontakt


    Vlastivedné múzeum
    v Hanušovciach nad Topľou

    Zámocká 160/5
    094 31 Hanušovce nad Topľou
  
    Tel:
+421 57 445 23 71
           +421 57 445 24 41
   Archeopark - Živá archeológia
DOBA BRONZOVÁ

Obydlie z doby bronzovej je inšpirované pôdorysom objektu odkrytého v Nižnom Hrušove na nížinnom sídlisku gávskej kultúry z neskorej doby bronzovej (9.-8. stor. pred Kr.).
Dlážka obydlia s kolovou konštrukciou (4 x 3 m) je zapustená  0,70 m pod úroveň okolitého terénu. Sedlová strecha je pokrytá trstinou. Steny tvorí výplet z prútia obmazaný hlinou.  V špici strešného štítu je dymový otvor.
Doba bronzová je v materiálnej kultúre charakteristická poznaním medi legovanej cínom - bronzu. V objekte sa preto nachádza bronzový kosák a ďalšie drobné bronzové predmety.  Z hudobných nástrojov tu o. i. nájdeme závesné idiofóny z kovu.
Pri obydlí je  zlievačská piecka, poľná kolíska a kolesový vozík.