Back
Next


         
Rýchly kontakt


    Vlastivedné múzeum
    v Hanušovciach nad Topľou

    Zámocká 160/5
    094 31 Hanušovce nad Topľou
  
    Tel: +421 57 445 23 71
           +421 57 445 24 41

   
Experimentálna archeológia

Jarný kurz zameraný na stavbu pecí a výrobu keramiky pod vedením skúsenej keramikárky Amálie
Holíkovej (možnosť prihlásiť sa pre 10 záujemcov - spoplatnené!) - termín bude včas oznámený

Kurz  štiepania kameňa pod vedením Petra Zítka (ČR) - techniky staršej doby kamennej (možnosť
prihlásiť sa pre 4 záujemcov - spoplatnené!) - termín bude včas oznámený

Plánujeme:
Kurz odlievania bronzu
Kurz tkania na zvislých krosnách
Kurz práce s prútím
   Archeopark - Živá archeológia