Back
Next

          Rýchly kontakt

    Vlastivedné múzeum
    v Hanušovciach nad Topľou

    Budova Hornozemplínskeho
    osvetového strediska
  
    Sídl. 1. mája 74
    093 01 Vranov nad Topľou

    Tel: +421 902 233 910

    Tel./fax: +421 57 445 23 71
   Archeopark - Živá archeológia
                               EXPOZÍCIE VO VRANOVE

Vo Vranove n. T., v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska, je situovaná vysunutá expozícia Vlastivedného múzea v Hanušovciach n. T. „Človek a život“. Expozícia bola otvorená 17. júna 2005 ako múzejné pracovisko pre mesto Vranov nad Topľou a pre juhovýchodnú časť vranovského regiónu, ktorého vlastivedu prezentuje. Má 5 častí.

Človek a mesto
Úvodná časť expozície je venovaná histórii mesta Vranov nad Topľou. Najzaujímavejšou pamiatkou je richtárska truhlica z r. 1831 a slovanské ohnisko „in situ“.

Človek a príroda
Prírodovedná časť expozície ponúka prehľad chránených prírodných rezervácií, avifauny mesta Vranov a vodnej plochy Domaša.

Človek a pieseň
Etnografická časť expozície predstavuje životný cyklus človeka od narodenia po smrť, ktorý bol na Zemplíne vždy sprevádzaný ľudovou piesňou. Vystavené sú kolísky, kroje, predmety dennej potreby, pracovné náradia.


Človek a vojna
Expozícia je venovaná téme vojnových stretnutí a nepokojov v dejinách regiónu od stredoveku (bratrícke hnutie), cez protihabsburské povstania, sedliacke povstanie v r. 1831 až po obidve svetové vojny.

Vysťahovalectvo
Posledná časť expozície pod názvom Svetom, moje, svetom... je venovaná téme vysťahovalectva v období najväčšej intenzity, teda od konca 19. storočia a začiatku 20. storočia. Vysťahovalecké predmety, fotografická a textová dokumentácia umiestnená vo vitrínach a na paneloch dokumentujú skutočnosť, že práve zo žúp Šariš, Zemplín, Spiš a Abov sa vysťahovalo najviac obyvateľov.