Back
Next


         
Rýchly kontakt


    Vlastivedné múzeum
    v Hanušovciach nad Topľou

    Zámocká 160/5
    094 31 Hanušovce nad Topľou
  
    Tel:
+421 57 445 23 71
           +421 57 445 24 41
   Archeopark - Živá archeológia
NEOLIT
(Mladšia doba kamenná)

Objekt roľníkov z mladšej doby kamennej patrí nositeľom ľudu kultúry s východnou lineárnou keramikou, skupiny Tiszadob (pol. 6. tisícročia pred Kr.).
Je postavený podľa pôdorysu objektu z Košíc Galgovca.  Ide o zrubovú stavbu (5,6 x 3,9 m) bez základov a ukotvenia v zemi, s podlahou zapustenou do zeme. Strešné štíty sú vypletené prútím a obmazané hlinou. Sedlová strecha je pokrytá trstinou.
Pre mladšiu dobu kamennú je najcharakteristickejšie poznanie poľnohospodárstva. Preto je v chate kosák s kamennými čepieľkami a pri objekte drevené roľnícke náradie. Typická je tiež znalosť keramiky a brúsenej kamennej industrie. V objekte sú repliky keramiky skupiny Tiszadob a brúsené sekery a sekeromlaty.