Back
Next


         
Rýchly kontakt


    Vlastivedné múzeum
    v Hanušovciach nad Topľou

    Zámocká 160/5
    094 31 Hanušovce nad Topľou
  
    Tel: +421 57 445 23 71
           +421 57 445 24 41

   
   Archeopark - Živá archeológia
PALEOLIT
(Staršia doba kamenná)


Najstarší objekt patrí mladopaleolitickým lovcom.
Je rekonštrukciou obydlia aurignacienskej kultúry
(34 000 - 28 000 pred Kr.)  z Tibavy.  Konštrukčný systém tvoria dva koly s rázsochami, do ktorých
je uložená hrebeňová väznica, o ňu sú opreté šikmé drevené tyče. Drevená konštrukcia (5,3 x 3m) je pokrytá zvieracími kožami po obvode zaťaženými kamením.
V objekte sú najcharakteristickejšie repliky štiepanej kamennej industrie: jadro,  čepele, rydlo, pílka, vrták a veľký hrot s rapom.
Pri obydlí je sušič na mäso a kože,  rám na vypracovanie koží a malé sane