Back
Next


         
Rýchly kontakt


    Vlastivedné múzeum
    v Hanušovciach nad Topľou

    Zámocká 160/5
    094 31 Hanušovce nad Topľou
  
    Tel: +421 57 445 23 71
           +421 57 445 24 41

   
   Archeopark - Živá archeológia
Ponuka pre individuálnych návštevníkov

Ste informovaný turista, ktorý zavítal do múzea cielene, alebo ste o archeoparku nič nepočuli a ste u
nás náhodne? Podľa Vášho záujmu môže pre Vás archeopark byť:
- jedinečnou turistickou atrakciou
- vynikajúcou možnosťou zoznámiť sa zábavnou formou s pravekými a včasnostredovekými dejinami
regiónu
- aktívnou formou trávenia voľného času
- interaktívnym doplnkom prehliadky klasického „kamenného“ múzea

Ponúkame:
1.Štandartnú prehliadku archeoparku s výkladom lektora
2. Voľné trávenie času v areáli s možnosťou oddychu a činností
3. Možnosť pozorovať domáce zvieratá žijúce v archeoparku (husi, sliepky, kačice, ovce...)
4. Jednoduché pracovné činnosti bez predvádzania remeselníkmi (iba pre skupiny cca 15 a viacčlenné.
5. Hru na jednoduché zvukprodukujúce a hudobné nástroje
6. Zapožičanie kostýmov, doplnkov, nástrojov a zbraní
7.  Možnosť fotografovania