Back
Next


         
Rýchly kontakt


    Vlastivedné múzeum
    v Hanušovciach nad Topľou

    Zámocká 160/5
    094 31 Hanušovce nad Topľou
  
    Tel: +421 57 445 23 71
           +421 57 445 24 41

   
   Archeopark - Živá archeológia
Ponuka pre rodiny s deťmi

Ste rodina s deťmi, ktorá hľadá zmysluplný cieľ rodinného výletu, ktorý by zaujal deti i dospelých?
Archeopark pre Vás môže byť:
- vynikajúcim spestrením výletu
- aktívnou formou trávenia voľného času
- zábavnou formou vzdelávania detí i dospelých
- miestom oddychu a aktivity zároveň

Ponúkame:
1.Štandartnú prehliadku archeoparku s výkladom lektora
2. Voľné trávenie času v areáli s možnosťou oddychu a činností
3. Možnosť pozorovať domáce zvieratá žijúce v archeoparku (husi, sliepky, kačice, ovce...)
4. Jednoduché pracovné činnosti bez predvádzania remeselníkmi (iba pre skupiny cca 15 a
viacčlenné.
5. Hru na jednoduché zvukprodukujúce a hudobné nástroje
6. Zapožičanie kostýmov, doplnkov, nástrojov a zbraní
7. Možnosť fotografovania