Back
Next


         
Rýchly kontakt


    Vlastivedné múzeum
    v Hanušovciach nad Topľou

    Zámocká 160/5
    094 31 Hanušovce nad Topľou
  
    Tel: +421 57 445 23 71
           +421 57 445 24 41
   Archeopark - Živá archeológia

Pre školy


Ste pedagóg, ktorý hľadá náplň pre výlet svojej triedy/školy? Neuznávate ako cieľ výletu nakupovanie v obchodnom stredisku  a popri ňom nejakú pseudokultúrnu aktivitu? Archeopark pre Vás a Vašich žiakov môže predstavovať  miesto aktívneho oddychu a zábavného vzdelávania sa.

Pre školské výpravy totiž môže archeopark byť:
- cieľom školského výletu
- netradičným dejepisom, estetickou či etickou výchovou
- interaktívnym  doplnkom návštevy klasického múzea
- možnosťou dotknúť sa hmoty prostredníctvom rôznych pracovných činností
- spojením dejín s pobytom v prírode

Ponúkame:

1.Štandartnú prehliadku archeoparku s výkladom lektora

2. Pracovné činnosti (hrnčiarstvo v ruke a na kruhu, práca s medeným drôtom, tkanie na malých krosienkach, drvenie a mletie obilia, hru na jednoduché zvukprodukujúce a hudobné nástroje, kyprenie zeme drevenou motykou a ď.) a bojové činnosti (streľba z luku, hod oštepom)

3. Špecializovaný výklad lektora zameraný na zvolené obdobie (paleolit, neolit, doba bronzová, doba laténska, slovanské obdobie)

4. Možnosť pozorovať domáce zvieratá žijúce v archeoparku (husi, sliepky, kačice).

5. Možnosť zapožičania si kostýmov, doplnkov, nástrojov a zbraní

6. Možnosť fotografovania

Na činnosť 2 je nutné objednať sa minimálne týždeň vopred