Back
Next


         
Rýchly kontakt


    Vlastivedné múzeum
    v Hanušovciach nad Topľou

    Zámocká 160/5
    094 31 Hanušovce nad Topľou
  
    Tel:
+421 57 445 23 71
           +421 57 445 24 41
   Archeopark - Živá archeológia

SLOVANSKÉ OBDOBIE

Predlohou pre obydlie zo slovanského obdobia je pôdorys čiastočne zachyteného objektu zo Skrabského. Nie je jeho rekonštrukciou, ale hypotézou možného vzhľadu zrubového  polozahĺbeného obytného objektu  z 9.storočia. Zrubová konštrukcia s rámom položeným na zem v bezkolovej konštrukcii má rozmery  4,4 x 3,2 m, zahĺbenie 0,70 m. Bočné trojuholníkové štíty  sú vypletané prútím a z obidvoch strán obmazané hlinou. Strecha je pokrytá slamou. Pred vchodom je vystupujúci prístrešok.
V nábytku tohto obydlia už vidíme posteľ a truhlicu, v mobiliári vedrá, medzi hudobnými nástrojmi napr. drevenú zvonkohru, zvonkohru z kovových súčastí a rapkáč. Pri obydlí je chlebová piecka.