Back
Next


         
Rýchly kontakt


    Vlastivedné múzeum
    v Hanušovciach nad Topľou

    Zámocká 160/5
    094 31 Hanušovce nad Topľou
  
    Tel: +421 57 445 23 71
           +421 57 445 24 41

   
   Archeopark - Živá archeológia
Stále akcie

Najbližšiu sobotu k 18. máju - Archeofestival Tisícročia za palisádou - otváranie brány - festival
otvárajúci hlavnú sezónu

Najbližšiu sobotu k 27. septembru - Archeofestival Tisícročia za palisádou - zatváranie brány
- festival zatvárajúci hlavnú sezónu

5. júl -  Iskoni be Slovo - sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda