Back
Next


         
Rýchly kontakt


    Vlastivedné múzeum
    v Hanušovciach nad Topľou

    Zámocká 160/5
    094 31 Hanušovce nad Topľou
  
    Tel: +421 57 445 23 71
           +421 57 445 24 41
   Archeopark - Živá archeológia
VSTUPNÉ/ WSTĘP/ ADMISSION

Hanušovce nad Topľou

Expozície
Dospelí/ Dorośli/ Adults - 3 €
Deti, študenti/ dzieci, studenci/ Children and students - 1,50 €
Rodinné vstupné - dvaja dospelí + 2 deti - 7,50 €
Výstava
Dospelí/ Dorośli/ Adults - 0,50 €
Deti, študenti/ dzieci, studenci/ Children and students - 0,20 €

1. Platené múzejné služby
Poldeň v múzeu ( pre organizované skupiny žiakov nad 20 osôb) - 2,50 € (za osobu)
Dielňa starých remesiel ( pre organizované skupiny žiakov nad 10 osôb) - 2,50 € (za osobu)
Poldeň v múzeu ( pre organizované skupiny dospelých nad 10 osôb) - 4,00 € (za osobu)
Vychádzka poldenná (Medziansky hrádok) - 5,00 € (za skupinu)
Vychádzka celodenná(Slánske vrchy, Čičva) - 9,00 € (za skupinu)
Prednáška, vyučovacia hodina, kultúrne podujatie, prezentácia - 0,50 € (za osobu)
Výjazd do školy resp. obce - 20,00 € (za prednáškové dopoludnie)
Špecializovaná výstava o obci - 100,00 € ( za výstavu)

Expozícia vo Vranove n. T., Hornozemplínske osvetové stredisko

Expozícia
Dospelí/ Dorośli/ Adults - 1 €
Deti, študenti/ dzieci, studenci/ Children and students - 0,50 €

Výstava
Dospelí/ Dorośli/ Adults - 0,50 €
Deti, študenti/ dzieci, studenci/ Children and students - 0,20 €
Rodinné vstupné - dvaja dospelí + 2 deti - 2,50 €

Pre vopred nahlásené skupiny sa expozície sprístupnia aj mimo uvedený čas.
Dla grup uprzednio zamówiony wstęp jest możliwy także poza podanymi godzinami otwarcia.

Zľavy na vstupnom
Múzeum poskytuje 50 % zľavy zo vstupného dôchodcom, invalidným dôchodcom a študentom.
Múzeum poskytuje 5 % zľavu skupine nad 40 osôb.
Deťom do 6 rokov je umožnená bezplatná prehliadka bez lektorského sprievodu.
Sprevádzajúci pedagóg školských skupín má umožnený vstup zdarma