Back
Next


         
Rýchly kontakt


    Vlastivedné múzeum
    v Hanušovciach nad Topľou

    Zámocká 160/5
    094 31 Hanušovce nad Topľou
  
    Tel: +421 57 445 23 71
           +421 57 445 24 41
   Archeopark - Živá archeológia
Čarovanie s hlinou - 1. workshop v rámci projektu Experimentálna archeológia v archeoparku, podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.
Akcia sa uskutočnila 23. - 24. 09. 2016

Lektorkou workshopu bola spolupracovníčka múzea pani Amália Holíková, známa keramikárka a popularizátorka tejto krásnej činnosti. Workshop začal v piatok, 23.9., kedy sa vykonali prípravné práce pre stavbu keltskej hrnčiarskej pece (výkop predpecnej jamy, miesenie hliny na výstavbu pece). Samotná výstavba bola zároveň jednou z hlavných atrakcií archeofestivalu Tisícročia za palisádou 4, ktorý sa uskutočnil 24.9. Pec bude plne funkčná a bude slúžiť na výpal keramiky. Je replikou archeologického nálezu laténskej pece z Prešova. Súčasne pokračoval workshop, v rámci ktorého sa vyškolili dvaja  pracovníci múzea v technike stavby pece a ďalších dvoch pracovníkov keramikárka  usmernila vo výrobe keramiky v ruke a na kruhu, čomu sa už naši pracovníci venujú.  Workshop malo možnosť sledovať asi 150 návštevníkov 24.9., v čase od 14.00 do 18.00 hod.
Stavba pece nie je ukončená, pretože mteriál pre pokročilé obdobie neschne dostatočne rýchlo a tiež preto, že ide o náročnú stavbu. Dokončenie predpokladáme budúci víkend.
Sklená krása - 2. workshop v rámci projektu Experimentálna archeológia v archeoparku, podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.
Akcia sa uskutočnila 30. 09. - 01. 10. 2016